S cieľom realizovať požiadavky našich zákazníkov na celom svete pracuje naše oddelenie dizajnu a vývoja s najnovšími konštrukčnými a inžinierskymi programami dostupnými na trhu.

Marek Maták, vedúci výskumu a vývoja

Marek Maták, vedúci výskumu a vývoja

Naše pracovné stanice zahŕňajú Solid Works, Catia V5, E-Plan a rôzne výpočtové a dokumentačné programy na výpočet systémových analýz, správ FMEA a rôznych iných špecifikácií.

Správu údajov realizujeme pomocou nášho programu Keytech Management, ktorý pripravuje konštrukčné údaje v priamom rozhraní s naším systémom SAP. Zákaznícke výkresy, zoznamy dielov, dokumentácia a príručky sú našou každodennou činnosťou a absolútne nevyhnutným prostriedkom technickej komunikácie.

Naše vývojové oddelenie využíva naše dlhoročné skúsenosti a rozsiahlu databázu, aby sme neustále držali krok s najnovšími technológiami.